Dit besluit heeft als doel operatoren die vaste en mobiele elektronische-communicatiediensten aanbieden, de verplichting op te leggen bepaalde kwaliteitsindicatoren te publiceren op hun eigen website.

Het BIPT heeft negen kwaliteitsindicatoren geselecteerd die volgens zijn oordeel bijzonder nuttig en pertinent zijn. De beoogde indicatoren hebben betrekking op de volgende domeinen:

  • tijd voor indienststelling,
  • defecten en storingen,
  • prestaties van de klantendienst,
  • klachten over facturen,
  • dekkingsgraad van de mobiele netwerken.


Op basis van de indicatoren die door de operatoren gemeten zijn, zal het BIPT een kwaliteitsbarometer online zetten waarmee de verschillende aspecten die met kwaliteit te maken hebben, makkelijk vergeleken kunnen worden. De barometer zal online komen op 1 juli 2016.

Naar boven