Het besluit heeft betrekking op het onderzoek door het BIPT van het verzoek om overdracht van de gebruiksrechten van World Class Wireless aan New Line Networks.

Naar boven