Deze beslissing legt de nieuwe tarieven voor splitters vast op basis van een nieuw bottom up model.

 

Naar boven