Dit besluit heft het besluit van de Raad van het BIPT van 7 januari 2021 met betrekking tot de samenstelling van het college bedoeld in het koninklijk besluit van 5 mei 2006 betreffende een verzoeningsprocedure voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie voor het jaar 2021 op.

Naar boven