Besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 2017 betreffende de mogelijkheid voor Nethys om een toeslag aan te rekenen krachtens artikel 6 quater van verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie, zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015

Naar boven