Alfa Yachting, gelegen te Georges De Lombaerdestraat 50 te 1140 Evere, wordt erkend als opleidingscentrum voor SRC-bedieningscertificaten.

De attesten van theoretische en praktische opleiding uitgereikt door Alfa Yachting verlenen toegang tot de inschrijving voor het SRC-examen dat georganiseerd wordt door het BIPT vanaf de inwerkingtreding van dit besluit (dat wil zeggen op de datum van publicatie ervan op de website van het BIPT).

Naar boven