Dit besluit betreft de bepaling van de gewogen kapitaalkosten (WACC) die zullen worden gebruikt in alle tariefbesluiten die na de inwerkingtreding door het BIPT genomen worden.

De nieuwe WACC-waarden voor kabel en FTTH zullen gebruikt worden in de toekomstige respectievelijke tariefbesluiten.

Op datum van inwerkingtreding zal het besluit van de Raad van 26 februari 2015 worden opgeheven met dien verstande dat de bestaande tariefbesluiten ongewijzigd blijven wat de bepaling van de WACC-waarden betreft in die besluiten.

De FTR-tarieven werden geüpdatet met de nieuwe legacy WACC maar deze heeft geen impact op de bestaande gespreksafgiftetarieven waardoor het besluit van 20 november 2018 ongewijzigd blijft.

Naar boven