Aan Telenet wordt verweten dat het niet de gepaste veiligheidsmaatregelen heeft genomen zoals ervan vereist wordt door artikel 107/2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor zijn site in [vertrouwelijk].

Zo is Telenet er in het bijzonder niet in geslaagd om:

  • deze site te beschermen tegen storm Eunice op 18 februari 2022;
  • de fysieke toegang tot deze site te beveiligen, zoals werd vastgesteld tijdens een bezoek van twee personeelsleden van het BIPT aan deze site op 21 februari 2022. 

Naar boven