Artikel 112 van de wet betreffende de elektronische communicatie (hierna “WEC”) bepaalt: “De operatoren geven hun klanten kosteloos de mogelijkheid om een financiële bovengrens of een bovengrens uitgedrukt in volume vast te stellen, te kiezen uit een lijst vastgesteld door het Instituut” en ook nog: “Standaard wordt door het Instituut een bovengrens bepaald”.

Er is door het BIPT een openbare raadpleging georganiseerd van 4 tot 18 oktober 2012.

Naar boven