Besluit betreft de toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de kostentoerekening van de leverancier van de universele postdienst.

Hiervoor dient de universeledienstaanbieder jaarlijks een lijst van zijn producten en diensten alsook hun indeling volgens hun aard, in universele, openbare of commerciële producten of diensten te verstrekken aan het BIPT.

Deze indeling is vervolgens onderworpen aan de goedkeuring van het BIPT. Het BIPT deelt deze goedkeuring hierna mee aan de auditeur (in casu het College van Commissarissen).

Naar boven