Besluit van de Raad van het BIPT van 19 mei 2018 betreffende de mogelijkheid tot het factureren door Nethys van een toeslag op basis van artikel 6 quater van de verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012

Naar boven