Besluit van het BIPT van 18 mei 2004 houdende intrekking en vervanging van het besluit van het BIPT van 11 mei 2004 met betrekking tot de tarieven vastgelegd in het referentie-interconnectieaanbod van Belgacom voor het jaar 2004 vo

Naar boven