Dit besluit wordt genomen door het BIPT als instantie voor geschillenbeslechting, aangewezen bij artikel 4, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Naar boven