Besluit van 14 juni 2012 met betrekking tot de ingebrekestelling van KPN Group Belgium inzake de niet-naleving van artikel 3 §1 van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie

Naar boven