Op 1 september 2020 heeft het BIPT een besluit aangenomen betreffende het referentieaanbod voor IP-interconnectie van Proximus (PRIO). Dit besluit bepaalt de aanpassingen die Proximus moet aanbrengen aan zijn ontwerp van referentieaanbod voor IP-interconnectie.

Deze gecoördineerde versie houdt rekening met de aanpassingen die zijn aangebracht door het corrigendum van 22 september 2020.

Naar boven