De wet van 16 december 2021 houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie wijzigt de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Artikel 49 stelt dat het BIPT minstens elke drie jaar onderzoek voert naar de geografische dekking van de mobiele en vaste elektronische-communicatienetwerken die breedbanddiensten kunnen leveren.

Dit onderzoek omvat zowel informatie over de huidige dekking als de investeringsintenties ter uitbreiding of modernisering van het netwerk in de komende drie jaar.

Dit besluit behandelt de volgende aspecten van wat wordt vermeld in § 2 van dit artikel voor wat betreft de vaste elektronische-communicatienetwerken die breedbanddiensten kunnen leveren, met een opsplitsing voor de geografische dekking en voor de investeringsintenties:

  • de informatie die aangeleverd moet worden;
  • het formaat waarin deze informatie aangeleverd moet worden; en
  • De gepaste granulariteit waarin deze informatie aangeleverd moet worden. 

Naar boven