Advies van het BIPT van 31 mei 2001 met betrekking tot de tarieven van Belgacom voor de terugkerende en niet-terugkerende kosten voor de te installeren blokken, de "Tie cables" en, in voorkomend geval, de splitters (BRUO-referentieaanbod 2001 voor de on

 

Naar boven