In dit advies komt het BIPT tot de bevinding dat een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden, geen effect lijkt te hebben tegen de overmatige schuldenlast en geen bijkomende duidelijkheid schept in de wetgeving van kracht.

Naar boven