Het BIPT heeft in dit advies geantwoord op de vraag van de Voorzitster van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de Vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post om de evaluatie van datasponsoring in het pilootproject My Apps Space van Proximus, die het BIPT begonnen was, “voort te zetten en af te ronden”.

Naar boven