Overeenkomstig de artikelen 79, § 2, en 86, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, volgens dewelke de universeledienstverplichtingen inzake inlichtingendienst en de telefoongids mogen worden opgeheven via een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van het BIPT, heeft de Raad van het BIPT op 24 mei 2013 een advies overgezonden aan de minister. Dat advies, dat zegt dat de universeledienstverplichtingen inzake inlichtingendienst en telefoongids mogen worden opgeheven, is genomen na een marktanalyse waaruit gebleken is dat deze diensten of vergelijkbare diensten ruimschoots toegankelijk waren. Het ontwerpadvies is voorgelegd voor een openbare raadpleging van 26 februari tot 29 maart 2013.

Naar boven