Advies van de Raad van het BIPT van 21 september 2018 met betrekking tot het ontwerp van KB houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de WEC

Naar boven