Dit advies heeft als voorwerp het voorstel van resolutie nr. 2188/001 van 31 maart 2022 betreffende de oprichting van een Belgisch raadgevend comité voor data-ethiek, ingediend door de heer Kris Verduyckt.

Naar boven