Het BIPT heeft op 7 juni 2021, op verzoek van de Commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers een advies aangenomen over een wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de concessie voor de bezorging van erkende kranten en van erkende tijdschriften.

Het doel van het onderzochte wetsvoorstel is om de concessie die werd verleend aan bpost voor de bezorging van erkende kranten en van erkende tijdschriften, die zal aflopen op 31 december 2022, niet te vernieuwen.

Dit advies wordt verstrekt overeenkomstig artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Naar boven