Advies over het ontwerp van koninklijk besluit dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 4 juni 2023 (Belgisch Staatsblad 27 juli 2023).

Naar boven