Dit advies betreft het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk en wordt door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) verstrekt overeenkomstig artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Naar boven