Op 13 juni 2017 publiceerde het BIPT de KMPG studie over de Belgische markt voor de levering van pakketten in het kader van e-commerceactiviteiten. In deze studie werden 7 aanbevelingen geformuleerd. Op 5, 21 en 22 september 2017, organiseerde het BIPT drie workshops teneinde de eerste reactie van de belanghebbenden op de bevindingen en aanbevelingen van de studie te kunnen ontvangen. In navolging van deze workshops en de daaruit volgende nuttige uitwisselingen, heeft het BIPT huidig advies opgesteld met denkpistes omtrent mogelijke acties ter uitvoering van de aanbevelingen. 

Naar boven