Dit advies over het ontwerpKB tot wijziging van het zogenaamde KB Easy Switch vormt het wettelijk voorgeschreven advies van het BIPT bedoeld in artikel 111/2, §1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Het BIPT verleent een gunstig advies over het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit. 

Naar boven