Advies van de Raad van het BIPT van 9 september 2020 betreffende wetsvoorstel nr. 0642/001 van 17 oktober 2019, met betrekking tot de hervorming van de sociale tarieven inzake elektronische communicatie

Naar boven