De eerste minister heeft het Centrum voor Cybersecurity België gevraagd een openbare raadpleging te organiseren over het voorontwerp van wet tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, alsook over het desbetreffende ontwerpuitvoerings-KB.

Meer weten: Openbare raadpleging over het voorontwerp van "NIS2-wet" en het desbetreffende ontwerp van Koninklijk Besluit | Centrum voor Cybersecurity België (belgium.be)

Naar boven