Het BIPT heeft een besluit betreffende de markt voor hoogwaardige toegang op wholesaleniveau gepubliceerd.

Naar boven