De Europese Groep van regelgevende instanties voor Post (ERGP) heeft twee openbare raadplegingen gelanceerd over de ontwerpverslagen betreffende postale definities aan de ene kant en belangrijke consumentenaangelegenheden aan de andere kant, die zullen lopen tot 27 september 2020.

Het verslag over postale definities onderzoekt de verschillende parameters die kunnen gebruikt worden om de diensten en spelers in de postale sector te identificeren voor een toekomstig regelgevingskader.

Het verslag over belangrijke consumentenaangelegenheden tracht kwesties te identificeren die de wijzigingen in de markt weerspiegelen alsook de geleidelijke overgang van een postmarkt die gericht is op de “afzender” naar een gericht op de “ontvanger”.

Hieronder vindt u de link naar de openbare raadpleging over de twee ERGP-verslagen.

Gelieve uw opmerkingen te versturen naar GROW-ERGP@ec.europa.eu met ergp2020@eett.gr, ergp2021@uke.gov.pl en ergp2019@anacom.pt in kopie.

Naar boven