Minister Petra De Sutter, bevoegd voor o.a. Telecommunicatie, heeft zes miljoeneuro vrijgemaakt die zal ingezet worden om de digitale kloof die het grootst is bij kwetsbare personen, te helpen dichten.

Samen met uwilt de federale overheid initiatieven opschalen of nieuwe projecten opstarten die helpen de digitale kloof bij de meest kwetsbare personen en bij onze schoolgaande jongeren, te verkleinen.

Daarvoor werd 6 miljoen euro vrijgemaakt in januari.

Er wordt hiervoor een tweede oproep gelanceerd waarvoor u uw projecten kan indienen via de bijgevoegde projectfiche.

De federale overheid heeft een ad hoc werkgroep van telecom en digitale inclusie experten aangesteld om de projecten te evalueren.

Goedgekeurde projecten kunnen een maximale steun van 1.500.000 euro ontvangen, op voorwaarde dat de operator minstens hetzelfde bedrag mee investeert (cofinanciering).

De selectiecriteria kan u vinden onder deze brief.

U kan uw project(en) indienen tot en met 17/05/2021. Vanaf begin juni 2021 zullen de gekozen projecten bekend gemaakt worden.

De selectiecriteria :

• Het minimumbedrag van de subsidieaanvraag is €500.000, het maximumbedrag €1.500.000 en de toekenning kan voor max. 50% van de kostprijs van het volledige project.

• De ingediende projecten dienen conform de staatsteunmaatregelen te zijn, namelijk het verhelpen van marktfalen (situaties waar actoren uit de telecomsector uit eigen initiatief niet investeren of waar de scope te beperkt is en de steun van de overheid nodig is). Elk project zal ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd worden en uitbetaling zal enkel plaatsvinden dien conform.

• Het project loopt tot max. 31 december 2021.

De procedure :

 • U kan uw project tot en met 17/05/2021 indienen via sub_telecom@desutter.fed.be met het indienformulier in bijlage.
 • Een ad hoc werkgroep van telecom en digitale inclusie experten zal als onafhankelijk orgaan een analyse maken van de ingediende projecten en een score geven aan de ingediende projecten op basis van volgende categorieën:
   
  • aantal kwetsbare mensen die bereikt worden
  • impact op het dichten van digitale kloof
  • startdatum (gezien de COVID19 urgentie, is een snelle uitrol cruciaal)
  • eigen inbreng operator (moet min. 50% zijn)
  • Vanaf begin juni worden de gekozen projecten bekend gemaakt en wordt de procedure voor de goedkeuring van de Europese Commissie gestart.
  • Voor meer informatie kan u contact opnemen met het kabinet De Sutter via sub_telecom@desutter.fed.be
    
Naar boven