Om de mobiele connectie van de treinreiziger langs de spoorlijnen in (meestal) dunbevolkte gebieden te verbeteren, heeft de FOD Economie een projectoproep gelanceerd.

Dankzij die subsidie kunnen bestaande GSM-R-pylonen geüpgraded worden naar 5G-technologie voor gebruik door commerciële mobiele netwerkoperatoren.

Voor de projectoproep is een subsidiebudget van 11.200.000 euro vastgesteld.

De toekenning van het beschikbare budget zal worden opgesplitst in drie mogelijkheden:

  • het upgraden tot 5G-ready GSM-R-pylonen;
  • het bijplaatsen van antennes op bestaande pylonen;
  • het bijsturen van antennes richting het spoor op bestaande pylonen.

U kunt tot 6 september 2023 projectvoorstellen indienen via 5grail@economie.fgov.be.

Meer informatie over hoe deel te nemen vindt u op de pagina Projectoproep 2023-5G Rail op de website van de FOD Economie. 

 

Naar boven