Vanaf de inwerkingtreding van de brexit, namelijk 1 januari 2021, zullen de Europese regels inzake internationale gesprekken niet meer gelden voor oproepen tot stand gebracht en sms’en verzonden vanuit België naar (de nummers van en) het Verenigd Koninkrijk. Daarom zullen de operatoren niet meer verplicht zijn om de tariefplafonds in acht te nemen waarin de Europese regelgeving voorziet.

De operatoren die beslissen om deze tariefplafonds niet meer te hanteren, moeten hun klanten een maand op voorhand informeren over de nieuwe toepasselijke tarieven.

Naar boven