Deze besluiten hebben tot doel de prijzen vast te stellen voor de elementen “blocks” en “tie cables” van het referentieaanbod BRUO. Het BIPT heeft de kostengebaseerde tarieven vastgesteld op grond van een bottom-up model.

Na beroepen vanwege Belgacom zijn deze besluiten op 19 mei 2009 nietig verklaard door het hof van beroep van Brussel.

Naar boven