Dit besluit heeft tot doel te onderzoeken of het nodig is dat aan de alternatieve operatoren een wholesaledienst wordt aangeboden die hen in staat stelt om de door Belgacom verstrekte dienst voor beveiligde toegang tot de gedeelde nummers te dupliceren, gelet op de verplichting tot non-discriminatie die op Belgacom rust.

Een ander besluit daarover werd genomen op 8 november 2006 met als doel Belgacom te verplichten om de manier te veranderen waarop dat bedrijf de nummerblokken beheert die gedeelde nummers bevatten, om ervoor te zorgen dat zijn verplichtingen inzake gespreksafgifte op billijke en redelijke wijze worden vervuld.

Naar boven