Dit besluit onderzoekt de verzoeken van verschillende alternatieve operatoren betreffende de invoering van de “service fee”, een vergoeding die vanaf 1 oktober 2009 moest worden geïnd ten voordele van de mobiele operatoren. Het doel ervan is meer specifiek te evalueren of het noodzakelijk is om voorlopige maatregelen aan te nemen om deze invoering uit te stellen.

Dit besluit heeft het voorwerp uitgemaakt van een beroep van Belgacom, dat vervolgens heeft afgezien van verdere actie.

Naar boven