Dit besluit betreffende de piekuren van de operator BASE voor zijn afgiftedienst werd gedeeltelijk vernietigd door het arrest van het hof van beroep van 18 juni 2004 naar aanleiding van een beroep van Belgacom.

Naar boven