Dit besluit betreft een geschil tussen The Phone Company en Belgacom Mobile over het gebruik van gsm-gateways. Het verplicht Belgacom Mobile ertoe om The Phone Company toegang tot zijn netwerk te blijven verlenen.

Na een beroep dat ingesteld werd door Belgacom Mobile richtte het hof van beroep van Brussel een prejuciële vraag aan het Europees Hof van Justitie (EHvJ). Belgacom Mobile zag evenwel af van zijn rechtsvordering voordat het EHvJ hierover een uitspraak had gedaan.

Naar boven