Dit besluit betreffende de BRIO-tarieven voor de toegang tot de diensten met toegevoegde waarde werd vernietigd door het arrest van het hof van beroep van 23 oktober 2007 naar aanleiding van een beroep van Belgacom. 

Naar boven