In België zijn de bevoegdheden inzake elektronische communicatie (in ruime zin) verdeeld tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de wezenlijke en technische aspecten van audiovisuele mediadiensten. Onder deze diensten wordt verstaan: “[...] de levering, via elektronische-communicatienetwerken, aan het algemene publiek van programma's ter informatie, vermaak of educatie, of met het oog op een audiovisuele commerciële communicatie” De andere vormen van elektronische communicatie vallen onder de bevoegdheid van de Federale Staat.

Het BIPT is de federale regulator voor elektronische communicatie.

Op het regionale niveau zijn de VRM, CSA, Medienrat en het BIPT bevoegd voor de audiovisuele diensten voor respectievelijk de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
In het licht van de technologische convergentie die de elektronische-communicatiesector kenmerkt, werd op 17 november 2006 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap om de samenwerking tussen deze verschillende instanties te regelen.

Gezien heden ten dage bijna via alle communicatiekanalen mediadiensten kunnen verstrekt worden, worden besluiten hieromtrent steeds tussen de verschillende regulatoren geconsulteerd. Tijdens een dergelijke consultatie kan besloten worden om het ontwerpbesluit aanhangig te maken bij de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector (CRC), die het BIPT, de CSA, de VRM en de Medienrat verenigt. Dit wil zeggen dat het ontwerpbesluit dan officieel door de CRC kan worden aangenomen.

De besluiten van de CRC zijn, geval per geval, van toepassing op het ganse nationale grondgebied of op het grondgebied van de Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige gewesten of op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad naar gelang de bevoegdheid van de regulator die het ontwerpbesluit had ingediend bij de CRC. Tegen elk besluit van de CRC kan beroep worden ingesteld bij het Brusselse hof van beroep.

Naar boven