Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Bijlagen

Voorontwerp van wet 

Bijlage 1: dispositief
Bijlage 2: memorie van toelichting

Bijlagen 3 tot 11: gecoördineerde versie van de gewijzigde wetten : 

Bijlage 3: wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hoofdstuk 2 van het dispositief);  
Bijlage 4: wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (hoofdstuk 3 van het dispositief);
Bijlage 5: Wetboek van Strafvordering (hoofdstuk 4 van het dispositief);     
Bijlage 6: wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (hoofdstuk 5 van het dispositief);  
Bijlage 7: wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hoofdstuk 6 van het dispositief)
Bijlage 8: wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hoofdstuk 7 van het dispositief)
Bijlage 9: wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten NL-FR (hoofdstuk 8 van het dispositief)
Bijlage 10: wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten NL (hoofdstuk 8 van het dispositief)
Bijlage 11: wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (“NIS-wet”) (hoofdstuk 9 van het dispositief);   

Ontwerp van koninklijk besluit 

Bijlage 12: dispositief van ke koninklik besluit
Bijlage 13: verslag aan de Koning
Bijlage 14: geconsolideerde versie van het koninklijk besluit
 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven