De fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan de eisen voldoen.

Door de CE-markering aan te brengen en door de EU-conformiteitsverklaring toe te voegen verklaart de fabrikant dat zijn toestel voldoet aan alle eisen die op zijn product toepasselijk zijn.

Handelaars, importeurs of distributeurs moeten nagaan:

  • de CE-markering op de verpakking
  • de CE-markering op het product
  • de aanwezigheid van de EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant of de vermelding van een internetlink om die te vinden.

Naar boven