Naar aanleiding van de marktanalyse van 29 juni 2018 betreffende de markten voor breedband en televisieomroep 2018, heeft het BIPT het referentieaanbod voor het ontbundelde glasvezelaansluitnetwerk van Fiberklaar onderzocht. Het ontwerpbesluit analyseert het operationele luik van het referentieaanbod en wordt nu voorgelegd ter consultatie. U vindt de noodzakelijke documenten hieronder.

Het BIPT benadrukt dat de aspecten van tarifaire aard apart zullen worden behandeld. Deze raadpleging betreft dus enkel de kwalitatieve aspecten van het referentieaanbod.

Ook over het aanbod van Unifiber organiseert het BIPT een afzonderlijke raadpleging.

Hoe kunt u reageren op dit document?

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven