Na de goedkeuring van Aanbeveling ITU-R M.2164-0 tijdens de Wereld Radio Conferentie 23, is een aanpassing van het frequentieplan voor gebruik door radioamateurs noodzakelijk.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 28 april 2024
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2024-B1”
  • Aanspreekpunt: Ben Deschacht, adviseur (+32 2 226 88 93)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven