Conform het beheerscontract en de secundaire wetgeving (het KB tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991) controleert het BIPT de onderstaande meetinstrumenten die gebruikt worden om de verzendingstermijnen van de volgende vier diensten te meten, die deel uitmaken van het kleingebruikerspakket: - de binnenlandse prioritaire stukpostbriefwisseling; - de binnenlandse niet-prioritaire stukpostbriefwisseling; - de binnenlandse aangetekende stukpostzendingen; - de binnenlandse stukpost-postpakketten. PwC was belast met het uitvoeren van de audit van de postale meetsystemen. De auditopdracht bestond uit twee delen, namelijk de audit van het externe BELEX-meetsysteem van de binnenlandse prioritaire en niet-prioritaire stukpostbriefwisselingen enerzijds en de audit van de binnenlandse aangetekende zendingen en stukpostpakketten anderzijds.

Naar boven