In een context van inflatie is het logisch dat de tevredenheid over de tarieven van de communicatieoperatoren afneemt.

Consumenten hekelen een gebrek aan informatie over tariefverhogingen.

Maar tegelijkertijd vallen er minder problemen van andere aard bij de operatoren te vermelden.

Naar boven