Radio-interfaces met betrekking tot de korteafstandsapparatuur:

  •  B01-11 tot 13, 15, 18, 20 tot 23, 26, 33, 43 en 44 voor de niet-specifieke apparatuur;
  •  B04-01, 13 en 14 voor de telematica-apparatuur voor verkeer en wegtransport;
  •  B06-21 voor de inductieve toepassingen;
  •  B07-08 en 09 voor de apparatuur voor identificatie via radiofrequenties (RFID);
  •  B08-12 en 13 voor de radiodeterminatieapparatuur;
  •  B15-03 tot 05 voor de hoorhulpmiddelen (DAA);
  •  B16-02 tot 04 voor de breedbandsystemen voor datatransmissie;
  •  B17-06 voor radiodeterminatie, volgen en verkrijging van informatie;
  •  I01-02 voor de intelligente transportsystemen (ITS).

 

Naar boven