Overeenkomstig het artikel 19 van het KB van 25 april 2014 neemt het BIPT huidig besluit waarin het een verklaring van niet-overeenstemming aan de universeledienstaanbieder richt.

Naar boven