Op basis van de informatie waarover het beschikt, stelt het BIPT vast dat er metingen werden uitgevoerd door bpost om de tevredenheidsgraad van zijn klanten in 2012 te peilen, en verstrekt het een gunstig advies wat betreft de verwezenlijking van het verbeteringsplan 2012 en de maatregelen voor verbetering die het beoogt voor 2013.  Het BIPT stelt vast dat het verbeteringsprogramma 2012 bemoedigende resultaten begint te oogsten inzake klantentevredenheid. De klantentevredenheid is beduidend toegenomen ten opzichte van 2011 en gaat van 77% naar 82,5%. Het BIPT moedigt bpost aan om zijn inspanningen voort te zetten wat betreft de verbetering van de tevredenheidsindexcijfers die meer bepaald verband houden met het gemak om aangetekende zendingen te ontvangen, de wachttijden in de postkantoren of de dienst in geval van verlies of beschadiging van zendingen.

Naar boven